Encyclopedie-mystiek-fundamenten-tradities-06d39760-55e5-4f67-adbe-522c0dc71a7e

Bibliographic details

Hardcover. 1150 pp.; 25 cm. Text in Dutch - As good as new ¶ Dit boek is het eerste, omvattende handboek in het Nederlands dat zich specifiek met het verschijnsel mystiek in al zijn facetten bezighoudt. Het is bestemd voor theologen, godsdienstwetenschappers, studenten, en anderen die geïnteresseerd zijn in mystiek. Het boek is onmisbaar als bron en naslagwerk, ook voor niet-professionele gebruikers. In deel 1, Fundamenten, worden begrippen omschreven en kernvragen over het verschijnsel mystiek besproken. Bijvoorbeeld in hoeverre mystiek een mogelijkheid is voor ieder mens, hoe een mysticus onuitsprekelijke ervaringen verwoordt, en hoe mystiek zich in onze tijd manifesteert. In verschillende bijdragen komt aan het licht dat mystiek perspectieven voor de toekomst biedt. In deel 2, Vormen van mystiek, wordt geschetst welke bijdragen verschillende religies en religieuze stromingen aan de mystiek hebben geleverd. Het zwaartepunt in dit handboek ligt bij de christelijke mystiek in onze West-Europese cultuur. Deel 3 is een encyclopedisch gedeelte: belangrijke personen, groeperingen en begrippen worden in lemmata kort beschreven.

This bookshop offers FREE shipping for orders above 100 €. (within national boundaries)

Shipping rates

Shipping rates to Italy

  • Mail 8.26
  • If this article is heavy or out of format, the bookseller will inform you of the extra charges.
    Customs duties: If your order is checked at customs, delivery may be delayed. You will clear your order through customs, if needed.